OBJEKTIJUHT

 • Ehitusobjektide täielik juhtimine
 • Aruandluse koostamine ning tähtaegne esitamine
 • Objektide üldgraafikute koostamine
 • Vajalike lubade hankimine ametkondadest
 • Suhtlus tellija esindajatega
 • Professionaalne juhtimiskultuur
 • Töövabad nädalavahetused
 • Töömahukas, ent stabiilne positsioon

Lisainfo ja kandideerimine

Töö pakkumine objektijuhile

MEISTER

 • Projektide tehniline dokumentatsioon
 • Objektide tähtaegse valmimise tagamine
 • Ehitustööde planeerimine ning juhtimine platsil
 • Ülevaate andmine objektijuhile vastavalt vajadusele
 • Professionaalne juhtimiskultuur
 • Töövabad nädalavahetused
 • Töömahukas, ent stabiilne positsioon

Lisainfo ning kandideerimine

Infraroad töö pakkumine meistrile